Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: Xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà: Nguyễn Thị Hải – Chức vụ: Hiệu Trưởng 

https://youtu.be/0jBL-DCoWTE