Lịch công tác tuần 5 tháng 7

Tháng Bảy 30, 2019 2:59 chiều
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực)
2 –  Hoàn thiện hồ sơ đổi thẻ ATM cho giáo viên – Đ/c Hải, Thảo  – Đ/c Hải
3 – Duyệt các khoản thu tháng 7- Phối hợp với BCH tư vấn lát gạch sân – Đ/c Hải, GVCN- Đ/c Hải+ BCH – Đ/c Hải
4 – Quyết toán các khoản thu, chi tháng 7 – Đ/c Hải – Đ/c Hải
5 – Chuyển cây xanh sân trước trồng sân sau –  Đ/c Hải + thợ + BĐD – Đ/c Hải
6 – Hoàn thành trồng cây xanh sân sau – Đ/c Hải + thợ – Đ/c Hải
7 – Kiểm tra các nhóm lớp – Đ/c Hải  – Đ/c Hải