Lịch công tác tuần 3 tháng 7 ( từ ngày 15/7 đến ngày 21/7)

Tháng Bảy 15, 2019 9:17 sáng
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

 (Người trực)

2  

–  Tổng VS chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn Trung ương về thăm quan mô hình phát triển kinh tế và đời sống văn hóa NTM taị huyện Nam Trực

– Làm lương duyệt lương

– Đ/c Hải

 

 

– Đ/c Hải + Đ/c Thủy

– Đ/c Hải
3 – Lắp đặt 1 bình lọc nước khu B

– Chuẩn bị mọi đ/k đón đoàn , phân cử 7 GV tiếp đón đoàn

– Đ/c Hải

 

– Đ/c Hải, GV

– Đ/c Hải
4 – Làm báo cáo sơ kết công tác chi bộ 6 tháng đầu năm – Đ/c Hải – Đ/c Hải
5 – Sơ kết công tác chi bộ 6 tháng đầu năm –  Đ/c Hải – Đ/c Hải
6 – Lắp đặt hệ thống máy phát điện khu B

– Hoàn thiện máy phát tự động khu A

– Đ/c Hải + BĐD

– Đ/c Hải

 

– Đ/c Hải

7 – Kiểm tra các nhóm lớp – Đ/c Hải  – Đ/c Hải
CN – Lao động theo nhóm – Đ/c GV – Đ/c Hải