Lịch công tác tuần 4 tháng 6( từ ngày 24/6/đến ngày 29/6/20219)

Tháng Bảy 5, 2019 4:43 chiều
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực)
2 –      – Đón trẻ tham gia học hè – Đ/c Thanh
3  – Làm lại thi đua đi nộp- Làm cài POKI – Đ/c Tươi- Đ/c Thanh+ Dung – Đ/c Thanh- Đ/c Hải
4 Làn báo cáo số liệu giai đoạn 2018-2022 – Đ/c Thanh Đ/c Hải
5 -Nhà trường kết hợp với thợ đổ đường vào cổng trường – Đ/c Đ/c Hải+ Tùng +Nội+ Cẩm + Thu – Đ/c Hải
6 – Làm hoàn thiện phía trước cổng trường – Đ/c Thợ – Đ/c Hải
7 – Đi duyệt đề án Tại PGD- Chốt số ăn – Đ/C Thanh-  Đ/c Hải  – Đ/c Hải
CN