Lịch công tác tuần 3 tháng 5 ( tư ngày 13/5 – 19/5/2019)

Tháng Năm 13, 2019 9:36 sáng
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

 (Người trực)

2  

 

– Họp giao ban

 

– Duyệt lương tháng 5

– Đ/c Hải + TKT

 

– Đ/c Hiên

– Đ/c Hải

-Đ/c Thanh

3  

– Chuẩn bị mọi điều kiện doán đoàn TW về Xã Điền Xá thẩm định NTM cấp Huyện

-100% CBGV – Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

4 – Duyệt Kế hoạch phát triển

– Nộp thống kê cuối năm học

– Đ/c Hải – Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

 

5 – Đón đoàn thẩm định cấp TW công nhận huyện NTM

– Nhận bàn giao khung lưới sân lớp A2, A3

–  100% CBGV

 

– Đ/c Hải + BĐD

– Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

6 – Thống nhất kế hoạch bàn giao trẻ 5T giữa 2 trường( MN – Tiểu học) – Đ/c Hải  – Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

7 -Đón trẻ theo đăng ký – GV  – Đ/c Thanh
CN Ra quân VSMT ngày chủ nhật xanh -GV Đ/c Thanh