LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 6 ( TỪ NGÀY 10/6/ ĐẾN NGÀY 15/6/2019)

Tháng Bảy 5, 2019 4:35 chiều
 

–  Đ/c Hải dẫn đoàn đi tham quan trải nghiệm

 

– Đ/c Hải

 

 

– Chiều đoàn tham quan trải nghiệm về

– Gửi gmail. Biểu đánh gia chuẩn HT; PHT;GV

 

 

– Đ/c Hải  + Thu

– Đ/c Hải
– Mở cửa đón trẻ học hè

– Báo cáo PGD Đoàn đi tham quan trải nghiệm về

Duyệt lương

– Đ/c Hải+ GVcác lớp

– Đ/c Hải

– Bộ phận tài vụ

– Đ/c Hải
– Họp hội ý GV dạy hè: phân công gv phụ trách các loại sổ sách.

– Đăng ký làm lại thẻ cho GV

–  Đ/c Hải – Đ/c Hải
– Thanh quyết toán tiền đi tham quan – Đ/c Hải +  Thủy A  

– Đ/c Hải

– Hội ý thanh quyết toán với GV đi tham quan –  Đ/c Hải+ Thủy A  – Đ/c Hải