LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

Tháng Mười 11, 2018 3:32 chiều
 THỨ  NỘI DUNG LÀM VIỆC  NGƯỜI THỰC HIỆN  GHI CHÚ (Người trực)

 

2 – Họp giao ban

– Kiểm tra phổ cập tại phòng giáo dục

 

– BGH; Các tổ khối trưởng CM

– Đ/c Hải + Đ/c Quỳnh+ Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

 

– Đ/c Nội

3  

– Tập huấn cập nhật dữ liệu CSGD

 

– Trồng hoàn thành 2 cây bóng mát

 

– Đ/c Hải + Đ/c Lộc + Đ/c Thảo

– Đ/c Thanh

 

– Đ/c Thanh

4  

– Hoàn thành kế hoạch KTNB

 

–  Đ/c Hải + Đ/c Hoa + Đ/c Lam – Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

 

5 – Cập nhật số liệu phổ cập giáo dục – Đ/c Lộc+ Đ/c Thảo

 

– Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

 

6 – Hội giảng cấp trường –  Đ/c Khoa+ Lam+ Tuyết+ An+ Trâm – Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

 

7 – Đón trẻ dạy thêm theo đăng ký

– Dọn vệ sinh trường lớp

 

– CBGV

 

 

– Đ/c Hải