Lịch công tác tuần 1 tháng 7( từ ngày 1/7 – 7/7/2019)

Tháng Bảy 5, 2019 4:21 chiều
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

 (Người trực)

2 –  Họp HĐND tại UBND Xã Điền Xá

– Nộp báo báo tại PGD

– Duyệt thanh toán các khoản thu tháng 6

– Đ/c Hải

 

– Đ/c Hải + Thủy A + GVCN

– Đ/c Hải
3  

– NHà trường kết hợp với UBND Xã đi kiểm nhóm trẻ gia đình

– 3 Thợ làm trần nhà vệ sịnh

– Đ/c Hải + Nội+ Thanh+ thắm + Thiệp

+ Đ/c Hải

– Đ/c Hải
4 – Phòng chống bão: Tập trung chỉ đạo, huy động phụ huynh : tháo lưới, chằng buộc cửa, tháo tranh ảnh hành lang phòng chống cơn bão số 2 theo dự báo khí tượng thủy văn và các công việc khẩn của các cấp – Đ/c Hải + Cẩm+ Nội+ ThúyA – Đ/c Hải
5 – Chi trả tiền học phí hè tháng 6 cho CBGV –  Đ/c Hải+ Thủy A – Đ/c Hải
6 – Lắp cột điện trước cổng trưởng – Đ/c Hải + BĐD  

– Đ/c Hải

7 – Tiếp tục chi trả tiền học phí hè tháng 6 cho CBGV –  Đ/c Hải+ Thủy A  – Đ/c Hải
CN Ra quân VSMT ngày chủ nhật xanh

 

-GV

 

Đ/c Hải