Lich công tác tuần 1 tháng 6 tư ngày 03/6 đến ngày 8/6/2019

Tháng Sáu 4, 2019 4:54 chiều
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

 (Người trực)

2 – Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

– bHoàn Thiện hồ sơ thi đua

Hoàn Thiện hồ sơ tài chính

– Đ/c Tươi

– Đ/c Hải + Nội+ Thu

– Đ/c Thủy+HIên

– Đ/c Hải

-Đ/c Thanh

3  

– Nộp các loại báo cáo thi đua

– Đ/c Hải – Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

4 – Tổng vệ sinh trường lớp

– Họp giáo ban bí thư Xã

– Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

– Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

5 – Đi tham quan trải nghiệm –  Đ/c Hải phụ trách – Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

6 – Tiếp đoàn thẩm định NTM – Đ/c Tươi + Quỳnh+ Vũ Hảo  – Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

7 – Nghỉ  –
CN Ra quân VSMT ngày chủ nhật xanh

 

–          Đ/c Thanh Phụ trách

 

Đ/c Thanh