Lịch công tác từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019

Tháng Tám 27, 2019 8:48 sáng
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực)
2 – Mở cửa đón trẻ theo nhóm. lớp – CBGV – Đ/c Hải
3 –         Ổn định nề nếp các nhóm, lớp – Các Đ/c GV nhóm, lớp – Đ/c Hải

– Đ/C Thanh

4  

– Tiếp tục Ổn định nề nếp các nhóm, lớp

– BGH + Đ/cTươi + Khoa – Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

5 – Tập luyện văn nghệ chuẩn bị khai giảng – Các lớp mẫu giáo – Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

6 – Tập luyện văn nghệ chuẩn bị khai giảng – Các lớp mẫu giáo  – Đ/c Hải

– Đ/c Thanh