LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5 ( 20/5 ĐẾN NGÀY 25/5/2019)

Tháng Năm 20, 2019 10:43 sáng
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực)
2 – Họp giao ban 

– Đi huy động nguồn XHH hoàn thiện khung mái chống nắng trước cửa 2 lớp 5TA2, 5TA3

– Đ/c Hải + TKT- Đ/c Hải + BĐD – Đ/c Hải-Đ/c Nội
3 – Làm báo cáo chuyên đềDuyệt hoàn thiện trẻ học thứ 7 -Đ/c Hải-Đ/c Hải + GVCN – Đ/c Thanh- Đ/c Hải
4 – Làm khung rèm che chống nóng lớp 3TC2- Duyệt khoàn thu Tháng 5 – Đ/c Hải + Phu huynh- Đ/c Hải – Đ/c Hải- Đ/c Thanh
5 – Triển khai thống nhất đánh giá trẻ- Họp bình xét thu đua –  Đ/c Thanh- Ban thi đua – Đ/c Thanh- Đ/c Hải
6 – Thu tổng hợp kết quả đánh giá trẻ – Đ/c Thanh  – Đ/c Hải- Đ/c Thanh
7 – Đón trẻ theo đăng ký

– Họp phụ huynh

– GV

– Đ/c Hải+ GVCN

 – Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

CN Ra quân VSMT ngày chủ nhật xanh -GV Đ/c Thanh( Khu A)

Đ/c Hải ( Khu B)