LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 5( TỪ NGÀY 27/5 ĐẾN NGÀY 2/6/2019)

Tháng Năm 28, 2019 10:34 sáng
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

 (Người trực)

2  

– Chốt đơn số trẻ đăng ký học hè

 

– Họp giao ban + GV 5T sang trường tiểu học bàn gaio hồ sơ

– GV 3T + 4T+ NT

 

– Đ/c Hải + GV 5T

– Đ/c Hải

-Đ/c Thanh

3  

– Cho trẻ tham quan trải nghiệm trường tiểu học

– Làm hồ sơ thi đua

– 100% CBGV chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn TW thẩm định NTM

-GV 5T

– đ/c Nội + Thảo

-100% CBGV

– Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

4 – Tổng kết năm học, liên hoan 1/6 tại nhóm lớp

– Ban giao trẻ nghỉ hè về gia đình

– GV các nhóm, lớp

– GV NT+ 3T+ 4T

– Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

5 – Đón đoàn thẩm định huyện NTM –  100% CBGV – Đ/c Thanh

– Đ/c Hải

6 – Dự tổng kết năm học tại trường MN Nam Hùng

– Hoàn Thiện hồ sơ thi đua

– Đ/c Hải +Thanh

– Đ/c Nội + Thu

 – Đ/c Hải

– Đ/c Thanh

7 – Bàn giao trẻ 5 tuổi vào trường tiểu học – BGH + GV 5T  – Đ/c Hải
CN Ra quân VSMT ngày chủ nhật xanh

Kết nạp Đảng cho 2 Đ/C P.Thúy ; Nguyễn Thủy

-GV

100% ĐV

 

Đ/c Thanh