LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11 NĂM 2018

  THỨ   NỘI DUNG LÀM VIỆC   NGƯỜI THỰC HIỆN   GHI CHÚ (Người trực)   2 – Họp giao ban – Hoàn thiện đường điện, lắp hệ thống máy phát – Lên kế hoạch với ban đại diện tu sửa hệ…

Lịch công tác tuần 5 tháng 10 năm 2018

    THỨ   NỘI DUNG LÀM VIỆC   NGƯỜI THỰC HIỆN   GHI CHÚ (Người trực) 2   – Họp giao ban – Hoàn thiện kế hoạch kiểm tra nội bộ   – BGH; Các tổ khối trưởng CM – Đ/c Hải   – Đ/c Hải   – Đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10/2018

 THỨ  NỘI DUNG LÀM VIỆC  NGƯỜI THỰC HIỆN  GHI CHÚ (Người trực)  2 – Họp giao ban- Dự hội giảng 2 hoạt động khu B: đ/c An; Trâm – BGH; Các tổ khối trưởng CM- Đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

 THỨ  NỘI DUNG LÀM VIỆC  NGƯỜI THỰC HIỆN  GHI CHÚ (Người trực)   2 – Họp giao ban – Kiểm tra phổ cập tại phòng giáo dục   – BGH;…