LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 3 THÁNG 1 TỪ NGÀY 14/1-19/1/2019

 THỨ  NỘI DUNG LÀM VIỆC  NGƯỜI THỰC HIỆN  GHI CHÚ (Người trực)   2 -Họp giao ban  -Báo cáo PGD V/v mất tài sản của trường – Đ/c Hải + – BGH; Các tổ khối trưởng CM  – Đ/c Hải -…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM 2019

  THỨ   NỘI DUNG LÀM VIỆC   NGƯỜI THỰC HIỆN   GHI CHÚ (Người trực)   2   Nghỉ tết dương lịch     – Đ/c Khoa 3   Nghỉ tết dương lịch       – Đ/c Hải   4   – Hoàn thiện hồ sơ tài chính

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11 NĂM 2018

  THỨ   NỘI DUNG LÀM VIỆC   NGƯỜI THỰC HIỆN   GHI CHÚ (Người trực)   2 – Họp giao ban – Hoàn thiện đường điện, lắp hệ thống máy phát – Lên kế hoạch với ban đại diện tu sửa hệ…