LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/1 – 2/2/2019

   THỨ  NỘI DUNG LÀM VIỆC  NGƯỜI THỰC HIỆN  GHI CHÚ (Người trực)   2 -Họp giao ban  – Các nhóm lớp hoàn thiện trang trí theo chủ đề đón tết – Đ/c Hải + – BGH; Các tổ khối trưởng…