Lịch công tác từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Mở cửa đón trẻ theo nhóm. lớp – CBGV – Đ/c Hải 3 –         Ổn định nề nếp các nhóm, lớp – Các Đ/c GV…

Lịch công tác tuần 5 tháng 7

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 –  Hoàn thiện hồ sơ đổi thẻ ATM cho giáo viên – Đ/c Hải, Thảo  – Đ/c Hải 3 – Duyệt các khoản thu tháng 7-…