LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10

 THỨ  NỘI DUNG LÀM VIỆC  NGƯỜI THỰC HIỆN  GHI CHÚ (Người trực)   2 – Họp giao ban – Kiểm tra phổ cập tại phòng giáo dục   – BGH;…