LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY  29/04 – 03/05/2019

 THỨ  NỘI DUNG LÀM VIỆC  NGƯỜI THỰC HIỆN  GHI CHÚ (Người trực)  Nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5 5 – Duyệt thanh toán các khoản thu chi…