Kiểm tra nhóm trẻ gia đình theo công văn 61P GD&ĐT

Thực hiện công văn số 61 của phòng GD&ĐT huyện Nam Trực nhà trường phối kết hợp với bộ phậm chuyên môn phòng GD, Đại diện UBND xã , rà soát kiểm tra hoạt động của 2 nhóm trẻ gia đình…